Pelletketel

De pelletketel: een zegen voor het milieu en een besparing op het verwarmingsbudget. De meest besparende ingreep voor een huishouden bekomt men door het vervangen van uw oude verwarmingsinstallatie. Ongeveer 80% van het energieverbruik in een woning wordt gebruikt voor verwarming en sanitair warm water. Dit vormt dus veruit de grootste energiekost in een gemiddeld huishouden. Wie investeert in een nieuw verwarmingssysteem bespaart op meerdere vlakken.

  • In principe spaart u door een nieuw verwarmingssysteem energie uit en dus ook geld. Wie omschakelt op pellets, spaart nog meer brandstofkosten tegenover olie en gas.
  • Lokale brandstoffen, zoals houtpellets en zonne-energie zijn toekomstgericht en maken u onafhankelijk van fossiele brandstoffen uit het buitenland.
  • Bescherm u tegen continu stijgende energiekosten en problemen op het gebied van bevoorrading van fossiele brandstoffen. Kies vandaag al voor de toekomst.

Onze Diensten